Έλα πουλί μ’ να χ̆αίρουμες - Καρσλίδικα τραγούδια - Παίζει λύρα και τραγουδά ο Στάθης Ευσταθιάδης

Written by Πολατίδης Βασίλειος. Posted in Δημώδη Άσματα

Καρσλίδικο,ομάλ,ποντιακοί,χοροί,φάρος,ποντίων,κάρς,γάρς,χαπάρια,γιολτζής,γιολτζήδες,δαμιρζής,δεμιρτζής,δεμερτζής,ντεμιρτζής,πασκί,καπατεμένον,χιόνα,ρασίν,ραχίνΈλα πουλί μ’ να χ̆αίρουμες - Καρσλίδικα τραγούδια - Παίζει λύρα και τραγουδά ο Στάθης Ευσταθιάδης

Έλα πουλί μ’ να χ̆αίρουμες εγώ είμαι γ͜ιολτζ̆ής-ι
και σο καρδόπο μ’ εδούλεψεν εβραίος δα̤μιρτζής-ι 

Ακούστε το σπάνιο αυτό δημοτικό Καρσλίδικο τραγούδι απ' τον Στάθη Ευσταθιάδη

Ανάθεμα ‘σε ναι κόρη ‘κ̆’ ελέπ’ς πως ανασύρω,
πασ̆κί εγεννέθα για τ’ εσέν’ δάκρ͜υα πάντα να ξ̆ύνω

Ψηλόν ραχ̆ίν χαμαίλεινον κι ας ελέπω τον Ήλο̤ν
ν’ ελέπω και την τρυγόνα μ’ το κόκκινον το μήλον

Άμον έναν ψηλόν ραχίν χ̆ονόν καπατεμένον
αέτς έν’ και το καρδόπο μ’ βάσανα φορτωμένον

Λεξιλόγιο :
Γ͜ιολτζ̆ής = τουρκική λέξη yolcu = διαβάτης οδοιπόρος. Λέει χαρακτηριστικά ένα άλλο δημοτικό τραγούδι :
«Ας τρώγωμαι και πίνομαι και κείμες και κοιμούμες, αούτ’ ο κόσμος ξένος έν’ κι εμείς γ͜ιολτζ̆ήδες είμες»
Δα̤μιρτζής = Δεμερτζής/δεμιρτζής = τουρκική λέξη demirçi = σιδηρουργός
πασ̆κί = μήπως-άρα γε
ξ̆ύνω = εκχύω-χύνω
καπατεμένον = σκεπασμένο-καλυμμένο
χ̆ονόν = χιόνα – χιόνι

Print