Ανανίας Α΄ Μητροπολίτης Τραπεζούντας 1722 -1736

Written by Πολατίδης Βασίλειος. Posted in Εκκλησιαστικά πρόσωπα

ανανίας,μητροπολίτης,τραπεζούντας Ο Ανανίας Α΄ ήταν Μητροπολίτης Τραπεζούντας ( 1722 - 1736 ).
Διαδέχτηκε τον Παίσιο το 1722 ενω ήταν μοναχός στον Άγιο Ιωάννη Βαζελώνα.

Το 1736 αντικαταστάθηκε στον Μητροπολιτικό θρόνο απο τον Ανανία Β΄.

Print