Μανουήλ Ιερέας ο Τραπεζούντιος

Written by Πολατίδης Βασίλειος. Posted in Εκκλησιαστικά πρόσωπα

μανουήλ,ιερέας,τραπεζούντα,πόντου,φυσική,ιατρική,μαθηματικά,αστρονομία,περσική,γλώσσαΜανουήλ ιερέας: κληρικός και λόγιος. Έζησε στην Τραπεζούντα γύρω στα τέλη του 13ου και τις αρχές του 14ου αιώνα. Ασχολήθηκε και δίδαξε μαθηματικά, φυσική, αστρονομία, ιατρική, ενώ ήταν και γνώστης της περσικής γλώσσας.

Print